Sales Scan

Doe nu de Sales Scan voor een praktisch verbeterplan

De Sales Scan is een korte en krachtige analyse van al uw commerciële processen. Hierbij wordt de huidige situatie met betrekking tot alle commerciële processen en de bijbehorende verbetermogelijkheden in kaart gebracht. In onderstaand model worden deze processen beschreven. Er wordt hierbij gekeken naar het primaire verkoopproces en de ondersteunende processen in uw bedrijfsvoering. Met het uitvoeren van een Sales Scan binnen uw organisatie krijgt u snel inzicht in alle commerciële verbetermogelijkheden. De eindpresentatie bevat hiervoor een concreet stappenplan.

Mocht u meer willen weten over hoe deze Sales Scan precies werkt of direct een afspraak willen maken neem dan hier contact op met ons.

Commercieel model voor de sales scan

 

Uitgebreide omschrijving van de Sales Scan

Voor de analyse van de commerciële processen in uw onderneming wordt gebruik gemaakt van het getoonde model. Dit model beschrijft middels het primaire verkoopproces (onderste blauwe pijlen) hoe een lead een order wordt. Om dat verkoopproces goed te kunnen uitvoeren zijn er een aantal ondersteunende bedrijfsprocessen nodig. Dat zijn de lichtblauwe balken in het model. Deze omvatten alles van commerciële strategie tot en met de hulpmiddelen en systemen die binnen sales gebruikt worden.

Om de analyse ook cijfermatig te onderbouwen voeren we tegelijkertijd een Sales Benchmark uit. Dit betreft een aantal commerciële kengetallen van uw onderneming die worden vergeleken met anonieme branchegenoten. De resultaten van deze Sales Benchmark geven inzicht in de efficiency en effectiviteit van het gehele verkoopproces.

Een Sales Scan omvat de volgende stappen:

 1. Intake gesprek (directie)
  Planning van de overige stappen, uitgangspunten en randvoorwaarden afstemmen, cijfermatige analyse middels de Sales Benchmark.
 1. Analyse en individuele gesprekken
  Het in kaart brengen van de huidige situatie middels interviews, analyses, sales benchmark, bestuderen strategie documenten en bedrijfspresentaties.
 1. Feedback meeting (directie)
  Bespreken van de eerste bevindingen en invullen van ontbrekende informatie.
 1. Analyse / eindpresentatie voorbereiden
  Uitwerken van de gegevens en ordenen tot een presentabel geheel
 1. Presentatie / Workshop (alle geïnterviewden of alleen directie)
  De bevindingen, conclusies en concrete aanbevelingen worden gepresenteerd. Tevens wordt er een discussie gestart over de te zetten stappen om te komen tot de implementatie van verbeteringen. De eindpresentatie wordt in MS PowerPoint opgeleverd.