Waarde elementen (Value Elements)

Waardeproposities kunnen zeer veel elementen bevatten waarop besparingen gerealiseerd worden. Dit noemen we “Value Elements”. Die elementen die in geld zijn uit te drukken (meetbaar te maken) noemen we harde elementen (Hard = H). Elementen waarbij dat niet lukt noemen we zachte elementen (Soft = S). Dit neemt niet weg dat zachte elementen vaak een belangrijke rol spelen in de voordelen die een klant ervaart.

Value Elements

Value Elements

Terug naar de vorige pagina